foto1
"Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym."
foto1
"Trzy rzeczy zos­tały z ra­ju: gwiaz­dy, kwiaty i oczy dziecka."
foto1
"Dziec­ko to Skarb naj­większy, skry­wa w so­bie ta­jem­ni­ce uczuć. "
foto1
"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
foto1
"Spójrz w oczy dziecka - zobaczysz Boga."
Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. Św. Michała Archanioła powstało w 2008 roku w wyniku inicjatywy Ks. Proboszcza Adama Samela w porozumieniu ze Zgromadzeniem Sióstr Michalitek. Organem Prowadzącym Przedszkole jest Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Głogowie Małopolskim, natomiast urząd Dyrektora piastuje obecnie Siostra Michalitka Anna Sokulska.Kliknij tutaj

 

obramowanie

„Umysł dziecięcia jest jakby kartą czystą, niezapisaną, a wrażliwy i miękki, jak wosk. Co mu podamy z łatwością się na nim wyciska i pozostaje w nim na dalsze lata, a często nawet na całą wieczność. A zatem, z największym baczeniem należy pomagać dzieciom w tworzeniu ideałów, gdyż ideały im podane mają być dla nich gwiazdami przewodnimi na całe życie; a wiemy, że nie wszystkie gwiazdy mogą być drogowskazami, a niektóre z nich mogą je nawet zaprowadzić na błędne manowce”. 

 /Ks. Bronisław Markiewicz/