Realizacja programu "Kosz Malin" w naszym Przedszkolu

Miesiąc: styczeń

Hasło miesiąca:  Uwielbiajmy Boga z Bł. ks. Bronisławem Markiewiczem i M. Anną Kaworek

Patron miesiąca: Bł. ks. Bronisław Markiewicz i M. Anna Kaworek

Realizowana wartość: powściagliwość

 

     serce1

ks. Markiewicz       matka anna kaworek wsrod swoich

 

Przyjacielu dzieci, księże Bronisławie,
Bądź z nami w nauce, pracy i zabawie.
Chcemy się kierować Twoimi radami,
Mów nam wciąż o Bogu i módl się za nami!

Matko Anno nasza z anielską dobrocią,
Która każde dziecko przytulasz z miłością.
Przychodź do nas z nieba miłości schodkami,
Bierz nas na kolana i módl się za nami!

serce1

„Tylko wychowanie oparte zupełnie na religii prawdziwej, zdolne jest wyrobić dzielne i wielkie charaktery, to jest ludzi trzymających się stałych zasad i dokonujących wielkich rzeczy”

 

Copyright © 2022. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła  Rights Reserved.