ILE IMION MA MARYJA?

MARYJA
Są takie chwile, gdy Bóg w szczególny sposób zaprasza nas do modlitwy zachwytem nad pięknem Jego stworzenia. Z całą pewnością, taką łaskę otrzymujemy w miesiącu maju, gdy gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, radują się nasze oczy i serca pięknem i świeżością rozkwitającej przyrody. W tym też czasie Stwórca kieruje nasze spojrzenia ku najpiękniejszemu dziełu, jakie wyszło z Jego rąk, którym jest Maryja. Nasz podziw i zachwyt wyrażamy m.in. za pomocą wezwań pochwalno – błagalnych zawartych w Litanii Loretańskiej, rozbrzmiewającej w naszych świątyniach i przy przydrożnych kapliczkach.


Na przestrzeni wieków, ludzie odkrywając bogactwo przymiotów Matki Najświętszej, nadają Jej wciąż nowe tytuły. Jedne z nich zostały włączone w katalog wezwań litanijnych, inne - wypływające z indywidualnej relacji z Nią na modlitwie - zapisują tylko ludzkie serca i stanowią niejako tajemnicę między Maryją a duszą ludzką. Wsłuchując się w słowa litanii, możemy odkryć, że jest Ona dla nas Matką na każdy czas naszego życia, na radości, smutki, poszukiwania i tęsknoty. Jej królewskie przymioty mówią o Jej wielkości, potędze, możności i łaskawości. Z radością wsłuchujemy się w wezwania mówiące o Jej miłości, wspomożeniu i zaangażowaniu w losy doczesne i wieczne człowieka. Zdarza się, że i w umysłach dorosłych pojawia się nieraz pytanie, czy te wszystkie imiona, czasem zupełnie niezrozumiałe, odnoszą się do jednej osoby? Jeżeli dorosłych nurtują takie myśli, to tym bardziej mogą się one zrodzić w umysłach dzieci.
Trzeba im wyjaśnić, że wszystkie wezwania dotyczą Maryi, a ich wielość i różnorodność jest wyrazem miłości ludzi do Niej. I tak, jak rodzice oprócz imion chrzcielnych używają, zwracając się do dzieci, innych określeń: kotku, słoneczko, gwiazdeczko, skarbie itp., w podobny sposób usiłujemy wyrazić swoją miłość Matce Bożej. Zadaniem dorosłych jest nauczyć dzieci modlitwy własnymi słowami. Myślę, że dobrą okazją ku temu byłaby ułożona wspólnie z rodzicami dziecięca litania, w której dziecko miałoby okazję wymyślić swoje wezwania do Maryi.

flowers 3296350 960 720

Copyright © 2023. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła  Rights Reserved.