Przykazania Rodzica

Najczęstsze błędy wychowawcze popełniane przez rodziców 

 

      Do najczęściej popełnianych błędów wychowawczych zalicza się:    

1. Wychowanie rygorystyczne

2. Okazywanie nadmiernej czułości

3. Pochlebstwa i obietnice

       Rodzice rygorystyczni kochając dziecko, surowo przestrzegają dystansu między nim a sobą  i sądzą, że okazywanie mu czułości i serdecznej troski jest niewłaściwe, czy  nawet wręcz szkodliwe. Każdy przejaw uczucia uznają za oznakę  słabości, która przeszkadza w pracy wychowawczej.  Nie doceniają także roli umiejętnego nagradzania i chwalenia dziecka za dobre uczynki. Uważają bowiem, że grzeczność i pilność powinny być czymś naturalnym i nagrody nie potrzebują. Pożądane są natomiast kary i nagany w wychowaniu dziecka. Dziecko karane biciem, w poczuciu głębokiej krzywdy i żalu, odsuwa się od swych rodziców, którzy tracą możliwość porozumienia się z nim. 

      Krańcowo odmienne od wychowania rygorystycznego jest okazywanie nadmiernej czułości ze strony rodziców. Przy zbyt wielkiej troskliwości i czułej opiece , dziecko stale jest izolowane od swych rówieśników – i to nie tylko  w obawie , że nauczy się niewłaściwego zachowania , ale przede wszystkim z czystego egoizmu rodziców. Stosunek takich rodziców jest bezkrytyczny.  Nie widzą u dziecka żadnych wad ani przejawów egoizmu czy lenistwa.  Jest ono dla nich zawsze słabe, wątłe , bezbronne i dobre. Zawsze stają po jego stronie w razie konfliktu między dziećmi  i zawsze uważają je za ofiarę przemocy rówieśników, choć to ono zaczyna kłótnie, wyrywa zabawki i bije młodszych od siebie.

      Rodzice tacy uważają , że chronią dziecko, wyręczając je w podstawowych czynnościach, a nawet w odrabianiu prac domowych. Dziecko chronione przez rodziców w ten sposób – gdy znajdzie się wśród obcych niczego samodzielnie nie potrafi wykonać, płaci za swoją niezaradność często słabszymi wynikami w nauce. 

    Źle pojęta miłość do dziecka może przyjmować jeszcze inne formy. Często rodzice pochlebstwami i obietnicami starają się zapewnić sobie dobre zachowanie dziecka. Nie są to sposoby właściwe , gdyż uczą wyrachowania, sprytu i interesowności. Czasami dziecko obiecuje być posłuszne, a potem robi matce na przekór , obserwując jakie to na niej zrobi wrażenie. Podobne trudności mogą mieć rodzice z jedynakiem, przyzwyczajonym do centralnego stanowiska w domu.

   Często też niejednakowe traktowanie dzieci przez jedno lub oboje rodziców, usprawiedliwiane różnymi przyczynami, może zmienić zachowanie dziecka i zburzyć dobre współżycie rodzeństwa , zmuszając je do rywalizacji o uczucia rodziców lub pozornego zrezygnowania z nich. Jeszcze bardziej szkodliwe jest wyróżnianie jednego, a nie uznawanie drugiego dziecka. Czasami rodzice nie są konsekwentni i nieustannie zmieniają sposoby wychowywania dzieci.

    Niewłaściwy stosunek rodziców powoduje, że dziecko jest pobudzone, sprawia trudności wychowawcze, popada w konflikty z rówieśnikami.  Prawidłowe zachowanie dziecka, to prawidłowe wychowywanie przez rodziców od momentu jego narodzin.                 

BIBLIOGRAFIA

1. Artykuł M. Łobocki „Przyczyny  trudności wychowawczych w rodzinie” Lublin 1988r

2. Encyklopedia Pedagogiczna , Fundacja Innowacja, Warszawa 1993r

3. A. Janowski „Psychologia Społeczna a zagadnienia wychowawcze”,  Wrocław 1980r

4. H. Smarzyński „Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze”, Wrocław 1978r


 

 

Copyright © 2020. Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. św. Michała Archanioła  Rights Reserved.